Dmitry Vasilievich Lukyanov

Начальник управління планування і координації правових досліджень в Україні НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент

Author's articles