Ilya Dmitrievich Shutak

Професор кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, доктор юридичних наук

Author's articles

  1. Conceptual considerations for implementing subject «Legal technique»