Irina Vladimirovna Getman

Завідувачка сектору порівняльного правознавства НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук

Author's articles