Marianna Ivanovna Lyubchenko

Асистент кафедри теорії та історії держави і права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук

Author's articles