Alexander Mikhailovich Trofimenko

Доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук

Author's articles