Victoria Viktorovna Belevtseva

Старший науковий співробітник Лабораторії дослідження проблем запобігання та протидії корупції НДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Author's articles