Julia Viktorovna Kalinichenko

Здобувач кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Author's articles