Абстрактне мислення в юридичній освіті в контексті впровадження ТЗНПК

Демократизація сучасної освіти передбачає щироке застосування комунікативних практик у викладанні та освоєнні студентами навчальних курсів. Сучасні глобалізаційні процеси ставлять перед суспільством потребу у формуванні відповідних умов індивідуального розвитку людини, її соціалізації, створенні нової інтелектуальної стратегії. Доцільність вироблення нових інтелектуальних стратегій зумовлює необхідність докорінного перегляду теоретичних уявлень про саму людину, виведення на новий рівень вивчення людини, її інтелектуальних перспектив. Існує два види мислення: мислення практичне або ручне, і мислення теоретичне або абстрактне – мають принципово різну психологічну природу. Взаємовідносини цих двох видів мислення проходять через всі етапи розвитку особистості: від школи до інституту, від інституту до професійної діяльності. Для професійної роботи юриста вміння адекватно застосовувати абстрактне мислення дуже важливе. Важливість розвитку теоретичного мислення в надбанні вищої освіти й подальшому застосуванні його в професійній діяльності розуміють розробники тестів на загальні навчальні правничі компетенції (ТЗНПК). Встановлено, що реформа правової системи України, яка здійснюється в контексті євроінтеграційних прагнень нашої країни, стимулює ряд заходів державного рівня щодо забезпечення належної якості підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за правничими спеціальностями. В роботі розглянуто ряд завдань, запропонованих для вступу в магістратуру в 2018 році. Проведений авторами логіко-методичний аналіз тестів на загальні навчальні правничі компетенції 2018 року показав, що вони побудовані на високому методичному рівні та відповідають критеріям надійності, валідності та верифікації, як й вимагає тестологія. Одночасно зауважено, що необхідно підбирати тексти для 1 секції та умови завдань для 3 секції вільні від внутрішніх змістовних протиріч, та чіткіше формулювати умови завдань, особливо в 2 секції, щоб уникнути розбіжності в їх розумінні