Аліментні зобов’язання членів сім’ї в сімейному праві України: проблемні питання теорії та практики

Актуальність дослідження аліментних зобов’язань членів сім’ї в сімейному праві України обумовлена як новітніми підходами законодавця до регулювання аліментних відносин, так і проблемами правозастосовної практики в цій сфері. Метою дослідження є визначення особливостей аліментних зобов’язань членів сім’ї в сімейному праві України, виявлення проблем правового регулювання та правозастосування цих зобов’язань і розробка рекомендацій щодо їх усунення. Методологічно дослідження аліментних зобов’язань членів сім’ї умовно поділено на окремі структурні частини, в яких розкрито загальну характеристику зазначених зобов’язань в сімейному праві України та особливості окремих їх видів. Методологічна база дослідження аліментних зобов’язань членів сім’ї в сімейному праві України сформована на філософському, загальнонауковому та спеціально-науковому рівнях. В роботі доведено, що аліментні зобов’язання членів сім’ї за своєю сутністю є сімейно-правовими грошовими зобов’язаннями, які виникають на підставах, визначених законом або договором, мають тривалий та особистий характер. Запропоновано одного з подружжя вважати таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо його доходи за місяць (заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи) складають суму, що є меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Аналогічні положення запропоновано застосувати і для визначення батьків такими, що потребують матеріальної допомоги, в аліментних зобов’язаннях з утримання повнолітніми дітьми непрацездатних батьків. Аргументовано, що зміна законодавцем мінімального розміру аліментів, які підлягають стягненню з платника аліментів на одну дитину, не є підставою для застосування статті 192 СК України, але є підставою для зміни мінімального розміру аліментів, зазначених у виконавчому листі у процедурі виконання та стягнення аліментів, та враховується під час визначення суми аліментів або заборгованості за аліментами. Запропоновано й інші зміни до СК України щодо удосконалення порядку стягнення аліментів на утримання членів сім’ї. Проведений аналіз теоретичних положень аліментних зобов’язань членів сім’ї та практичних проблем правозастосування в цій сфері і розробка пропозицій з удосконалення сімейного законодавства має значення для подальших наукових досліджень сімейно-правових зобов’язань, сприятиме формуванню ефективного механізму здійснення та захисту прав учасників сімейних правовідносин та становленню єдності судової практики

Doi: 10.37635/jnalsu.27(3).2020.28-47