Державні нагороди спортивної сфери, спортивні звання, спортивні розряди, нагороди спортивних змагань як об’єкти спортивного права

Стаття присвячена дослідженню правового режиму спортивних нагород як об’єктів спортивного права. В якості спортивних нагород розглянуті державні нагороди спортивної сфери, спортивні звання, спортивні розряди, нагороди спортивних змагань. З огляду на загальнотеоретичне підгрунтя та приватноправовий підхід автором розглянута соціальна природа спортивних нагород та їх функції, проаналізовані особливості спортивних нагород як об’єктів спортивного права, наведена їх диференціація. Встановлено, що спортивні нагороди та нагородні системи надзвичайно різноманітні й достатньо умовно піддаються теоретичному узагальненню, але при цьому теоретична конструкція спортивних нагород має ряд специфічних рис. Виявлено, що законодавець не встановлює загальних вимог до якості спортивних нагород. Ці питання розглядаються на рівні місцевого нормативного регулювання