Інформаційна теорія доказів та проблеми використання електронних засобів доказування у кримінальному провадженні

В статті розглядаються актуальні для сучасної науки кримінального процесуального права та правозастосовчої практики питання використання в кримінальному провадженні цифрових доказів. Авторами підкреслюється, що розвиток цифрових технологій, електронних форм комунікації, мережі інтернет, транснаціональний та транскордонний характер злочинів, що вчиняються в сфері комп’ютерної інформації, специфічний характер утворення цифрових слідів, дають можливість констатувати значне розширення можливостей використання в доказуванні цифрових доказів, а також обумовлюють необхідність звернення до вирішення проблем доказування, що виникають в умовах цифровізації, в тому числі спираючись на надбання інформаційної теорії доказування, яка дозволить адаптувати доказову діяльність у кримінальному провадженні до будь-яких майбутніх інноваційних досягнень, науково-технічного прогресу та визначити місце цифрових доказів серед процесуальних джерел доказів. Під час дослідження виявлені чинники, що негативно позначаються на правозастосовчої практиці, призводять до визнання отриманих у кримінальному провадженні доказів недопустимими. Підкреслюється, що пізнавальний потенціал в аспекті розвитку кримінальної процесуальної науки має інформаційна теорія кримінальних процесуальних доказів. Спираючись на те, що цифрові технології засновані на методах кодування та передачі інформації за допомогою подвійного коду шифрування, який дозволяє не лише передавати інформацію, але і розпізнавати її після цього, автори роблять висновок, про доцільність використання більш широкого поняття «цифрова інформація» та «цифровий доказ» на відміну від поняття «електронна інформація» або «комп’ютерна інформація». З метою формування релевантних висновків, автори звертаються до законодавства зарубіжних країн. За результатами дослідження сформульовані висновки та запропоноване визначення поняття цифрового доказу та зроблено висновок про необхідність виокремлення цифрового доказу як самостійного процесуального джерела доказів