Інноваційні форми реалізації цивільних правовідносин в структурі захисту прав інтелектуальної власності

Цивільні правовідносини за своєю суттю є основою розвитку суспільства. У зв’язку з цим необхідність більш ретельного регулювання відносин між суб’єктами правового поля призводить до необхідності розгляду більш чітко визначеної галузі права. Регулювання права в міжнародній структурі визначається тим, що правові аспекти цивільних правовідносин все частіше проявляються на міжнародному рівні. Тому аналіз міжнародної галузі цивільних правовідносин і становить актуальність проведеного дослідження. Новизна роботи визначається тим, що в більшості випадків основу для розвитку громадянського законодавства складають норми майнового і господарського права. В роботі основною ідеєю є те, що основу цивільних правовідносин в сучасному постіндустріальному суспільстві становлять суб’єкти інформаційної безпеки. Автори до них відносять галузь захисту прав на інтелектуальну власність. У статті показана основа для імплементації законодавчого регулювання в національні законодавства розвинених країн на основі права ЄС і США. Практична реалізація дослідження полягає в гармонізації законодавства та формуванні нової практичної парадигми охорони прав і захисту цивільних правовідносин на основі непорушності захисту інтелектуальної власності