Компенсація моральної шкоди за порушення приватноправових зобов’язань

Незважаючи на певне вдосконалення судової практики з розгляду відповідної категорії справ, наразі залишається надзвичайно актуальним завдання виробити ефективні підходи до визначення справедливого обсягу компенсацій, що присуджуються учасникам приватноправових відносин за завдану їм моральну шкоду. Метою статті є аналіз правового аспекту у питанні компенсації моральної шкоди. Провідним методом дослідження був аналіз, що дозволив детально розглянути визначену проблему та зробити ряд висновків. Були охарактеризовані різні теоретичні і практичні підходи до проблеми компенсації моральної шкоди; розглянуті думки вітчизняних дослідників з цього питання. З аналізу наведених моделей підходів компенсації моральної шкоди, на нашу думку, у договірних відносинах є найбільш вдалим та таким, що відповідає принципу добросовісності, справедливості та розумності, є перший описаний підхід. Адже саме співвідношення завданої шкоди та розміру стягнення на морально вивіреній основі гарантуватиме додержання юридичної рівності сторін договірних відносин. Розглянуті аспекти компенсації моральної шкоди за договорами свідчать про велику схожість законодавчих підходів України та підходів іноземних законодавців, а також проблем, що виникають при застосуванні норм цього інституту. Законодавче закріплення компенсації (відшкодування) моральної шкоди лише за її завдання життю або здоров’ю учасників договірних правовідносин не забезпечує охорону їх немайнових прав. Цього можна уникнути внесенням відповідних змін до цивільного законодавства України, згідно з якими правовим наслідком порушення прав, в тому числі й споживачів послуг, що поставило під загрозу їх життя чи здоров’я, буде відшкодування матеріальної і компенсація моральної шкоди