Кримінологічна політика в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розробки підходів і алгоритмів в питаннях протидії загрозам розповсюдженням світових пандемій з метою запобігання катастрофічним наслідкам в галузях громадського здоров’я та економіки. Мета даного дослідження полягає у визначенні пріоритетних напрямів кримінологічної політики під час карантинних заходів пов’язаних з COVID-19, а також у розробці комплексу стратегічних підходів з питань віктимологічного забезпечення безпеки під час карантинних заходів. У дослідженні був використаний діалектичний метод, а також методи моделювання та системного аналізу даних, які дозволили проаналізувати сучасні виклики, що постають перед українською правовою системою в питаннях визначення комплексу законодавчих вимог і урядових рішень, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов вчинення злочинів, забезпечення безпеки суспільства під час карантинних заходів пов’язаних з COVID-19. Результати дослідження дозволяють зробити припущення, що наявність стратегічного документа могла б зробити його дієвим політико-правовим інструментом в питаннях протидії та подолання наслідків поширення існуючих і майбутніх вірусних хвороб. Такий документ має передбачати чіткий алгоритм дій і заходів для забезпечення безпеки громадян при настанні кризових ситуацій та запобігання вчинення злочинів зумовлених загрозами поширення пандемій. У зв’язку з цим, запропоновано комплекс політико-правових рішень стратегічного значення для протидії поширенню світової пандемії на національному рівні та напрями формування кримінологічної політики в умовах реалізації протиепідемічних заходів. У практичному аспекті результати дослідження можуть застосовуватися з метою розробки суб’єктами законодавчої ініціативи різних країн, комплексних документів і стратегій для регулювання суспільних відносин в умовах правових обмежень пов’язаних з епідеміологічними загрозами

Doi: 10.37635/jnalsu.27(2).2020.142-155