Майнові повноваження українського народу

Українській державі сьогодні належить великий обсяг державної власності, що використовується або принаймні повинен використовуватися з суспільнокорисною метою. Тому основна мета роботи полягає у характеристиці майнових повноважень українського народу. Для більш детального розгляду питання використано позитивістсько­нормативістський, герменевтичний, формально­юридичний, порівняльно­правовий методи. В роботі розглянуто поняття «майно», «власність», «право власності», досліджено поняття та ознаки майнових повноваження Українського народу, а також виокремлено деякі з них. Це такі як: право власності на землю, право власності на надра, право власності на атмосферне повітря, право власності на водні ресурси, право власності на інші природні ресурси, право власності на природні ресурси континентального шельфу, право власності на природні ресурси виключної (морської) економічної зони. Виявлено, що майнові обов’язки є основою сучасного цивільного обігу. Встановлено, що право власності Українського народу та право державної чи комунальної власності не можна порівнювати