Методологические основы познания права национальной безопасности Украины

У статті досліджуються проблеми застосування методологічних підходів у пізнанні права національної безпеки України, як галузі національної системи права. Актуальність дослідження полягає у винятковій важливості проблем, які стосуються правового забезпечення національної безпеки України в умовах глобалізаційних змін світового правопорядку, порушення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок агресії Російської Федерації. Метою дослідження є розкриття методологічних основ права національної безпеки України, як галузі у системі національного права. Для досягнення мети дослідження використані сучасні наукові підходи і методи. В основу пізнання права національної безпеки України покладено міждисциплінарний і системний наукові підходи. Міждисциплінарний підхід забезпечує дослідження усіх складових права національної безпеки з використанням можливостей різних наук та галузей юриспруденції. Системний підхід, маючи всеосяжний характер, дозволяє розкрити структуру цієї галузі права, визначити місце і роль суб’єктів соціальних комунікацій у системі національної безпеки України, а також здійснити критичну переоцінку методології структуралізму і теорії структурації з огляду на особливості права національної безпеки. Інституціонально-функціональний підхід доповнив можливості системного підходу і дозволив розкрити інституційні властивості права національної безпеки України, його функціональне призначення. Особливе значення у пізнанні права національної безпеки виявляє холістичний науковий підхід, який допомагає визначити предметну цілісність цієї галузі права з використанням теорії цілісності. За допомогою синергетичного підходу розкрито закономірності самоорганізації права національної безпеки з виділенням нелінійних характеристик, які з необхідністю обумовлюють використання парадигми ризоми та орієнтують на аксіологічну основу цієї галузі права. Результатом дослідження стало розкриття теоретико-методологічних основ права національної безпеки України, а застосування розглянутих у роботі методологічних підходів пізнання поряд з використанням відповідного правового режиму дозволило автору науково обґрунтувати концепцію права національної безпеки у системі права України