Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права: механізми відступу від зобов’язань

Стаття досліджує нормативний та сутнісний зміст відступу (дерогації) держав від зобов'язань згідно з нормами Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Проаналізовано норми Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права та інших міжнародних договірних актів, які містять гуманітарні та правозахисні зобов'язання щодо фізичних осіб. Досліджено відповідну практику Ради ООН з прав людини, Комісії ООН з прав людини, її підкомісії, Комітету ООН з прав людини, доктринальних джерел. Показано формування специфічного інституту відступу держав від власних зобов'язань у сфері громадянських та політичних прав. Доведено фактичні відмінності між відступом від зобов'язань та механізмами обмежень прав. Зроблено висновок, що відступ від зобов'язань є юридично можливим тільки у повній відповідності до міжнародних стандартів, що регулюють підстави, форми та процедуру такого відступу