Окремі питання застосування цивільно-правової відповідальності у сфері професійного футболу

Стаття присвячена особливостям застосування санкцій в професійному футболі та їх правовій природі. Ефективний захист прав та інтересів учасників спортивних змагань з футболу неможливий без застосування видів юридичної відповідальності. У спортивній сфері до них відносяться: загальну (цивільно­правова, адміністративна, кримінальна та дисциплінарна) і спеціальну спортивну відповідальність. Кожна з них має свої певні особливості, пов'язані зі специфікою спортивної сфери. Автором вивчені питання цивільно­правової природи окремих видів санкцій, передбачених регламентними і дисціплінарними документами відповідних футбольних організацій. У професійному футболі переважну роль відіграють заходи цивільно­правової відповідальності, до яких відносяться, передбачені дисціплінарними актами, санкції. Наприклад, обов'язковий грошовий внесок у національній грошовій одиниці. Автор вважає, що невірно ототожнювати зазначену санкцію зі штрафом в традиційно розумінні цивільно­правого законодавства. Крім того, суспільні відносини, що виникають у сфері професійного футболу з приводу застосування відповідальності, засновані на добровільному виконанні порушниками покладених на них санкцій. На думку автора, така риса притаманна цивільно­правової відповідальності