Організаційно‑правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу

Підприємницька діяльність в Україні почала формуватися в умовах відсутності попереднього досвіду її правового регулювання у зв’язку із тривалим соціалістичним періодом. Відносини між фізичними особами та організаціями, які об’єдналися в одну корпорацію потребують особливого регулювання, і одним із засобів, за допомогою якого стало можливим регулювання відносин щодо створення та діяльності корпорацій, є конструкція юридичної особи. Тому основна мета роботи полягає у виявленні особливостей організаційно-правової форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу. Аналіз норм чинного законодавства, які містять термін «організаційно-правова форма», показує неоднозначність його застосування у контексті різних правових норм Загальновідомо, що до змісту корпоративних правовідносин включаються не лише корпоративні права, але й відповідні корпоративні обов’язки учасника товариства. Встановлено, що чинне цивільне законодавство України не надає нормативного визначення організаційно-правової форми юридичних осіб, не встановлює критеріїв її формування. На підставі ретроспективного аналізу нормативно-правових актів проаналізовано трансформацію законодавчого підходу до визначення правової природи корпоративних прав – від визнання за ними природи абсолютного речового права до визначення їх як симбіозу майнових і немайнових прав, зумовлених володінням часткою у статутному капіталі юридичної особи корпоративного типу. Виявлено, що господарським кодексом України закріплені основні форми в яких діють суб’єкти господарювання (підприємства колективної власності, господарськи товариства, приватні підприємства, фермерське господарство, іноземне підприємство тощо). В роботі проведена класифікація організаційно-правових форм юридичних осіб, які групуються за відповідними критеріями. Але критерієм розмежування та класифікації певного кола організаційно-правових форм юридичних осіб виступає правовий режим майна юридичної особи створеної в той чи іншій організаційно-правовій формі