Підстави виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин

Корпоративні правовідносини досить швидко розвиваються, тим самим ускладнюються, і відповідно потребують належного врегулювання. Тому основна мета роботи полягає у визначенні кола підстав виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин. Методологічно дослідження юридичних фактів у механізмі правового регулювання корпоративних правовідносин умовно поділено на три частини: правопороджуючі, правозмінюючі та правоприпиняючі підстави. Окремо виділено юридичний склад. У якості основного методу обрано метод дедукції. В роботі звертається увага, що останні зміни законодавства та судової практики, а разом з ними і доктрини права залишають без відповіді низку питань, одне з яких – окреслення кола підстав виникнення, зміни та припинення корпоративних правових зв’язків. Доведено, що такі підстави, у діяльності корпорацій за своїм складом і якістю можуть бути простими й складними. До перших віднесено підстави, що породжують правові наслідки лише при наявності одного юридичного факту, тоді як до других – підстави, в основі яких знаходяться кілька взаємозалежних юридичних фактів, а відповідно юридичні факти, що мають множинну правову спрямованість. Юридичні факти у механізмі правового регулювання корпоративних правовідносин мають усі ознаки традиційних видових диференціацій юридичних фактів, що існують у сучасній правовій доктрині та правозастосовній практиці цивільного права. Разом з тим вони мають і властиві їм особливості, характерні лише для корпоративних правових зв’язків. Проведений аналіз має теоретичне значення для подальших досліджень механізму правового регулювання корпоративних відносин, оскільки дозволяє за допомогою дедуктивного методу розширити уявлення про підстави виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин. Це, у свою чергу, сприятиме формуванню чіткої та несуперечливої судової практики

Doi: 10.37635/jnalsu.27(1).2020.39-57