Правове регулювання майнових відносин у сфері будівництва та експлуатації спортивних об’єктів

Актуальність дослідження обумовлена поширенням випадків переходу в приватну власність спортивних об’єктів, що потребує визначення особливостей правового статусу власників або користувачів у відносинах з експлуатації спортивних об’єктів. Правове регулювання будівництва спортивних об’єктів також має свою специфіку, обумовлену особливостями використання таких об’єктів, зокрема, забезпечення спеціальних правил безпеки ще на етапі будування. З урахуванням вказаного, за мету цієї статті було поставлено дослідження особливостей правового регулювання майнових відносин, що виникають під час будівництва та комерційної експлуатації спортивних об’єктів. З використанням переважно догматичного методу, у статті проведено аналіз положень нормативних актів, які регулюють відносини у сфері будівництва та експлуатації спортивних об’єктів. За результатами проведеного аналізу виявлено особливості правового статусу власників та користувачів спортивних споруд, випадки обмеження прав власності та користування в інтересах суспільства, а також специфіку будівельних норм стосовно спортивних об’єктів, які спрямовані на забезпечення їх безпеки