Проблеми застосування законодавства про спорт

Спортивне право, як елемент системи права України, за своїми нормативними і функціональними властивостями поступово починає набувати ознаки самостійної галузі, в межах якої об’єднуються конкретні правові інститути. Тому основна мета роботи полягає у досліджені проблеми застосування законодавства про спорт. Проведено порівняння національного спортивного законодавства та спортивного законодавства Франції. Зазначено, що норми спортивного права враховані не тільки в численних галузевих нормативних актах, але й в законодавстві інших галузей, причому число відповідних норм неухильно зростає. Встановлено, що важливим фактором, що впливає на розвиток спорту в зарубіжних країнах, є комерціалізація сфери спорту, створення на його базі дохідних бізнес­моделей. Результати дослідження ускладнюють праворозуміння і правозастосування у сфері спортивного права, підтверджуючи необхідність його як найшвидшого реформування та вдосконалення спортивного законодавства