Щодо визначення понять «фізична культура» і «спорт

 Сучасні поняття про якість життя нерозривно пов'язані з можливостями кожної людини зберігати своє здоров'я як вище і абсолютне благо. За загальноприйнятим сучасним поняттям, фізична культура сама по собі є унікальним засобом збереження і розвитку потенціалу здоров'я населення, що безпосередньо впливає на тривалість життя. Автором досліджено організаційно­правові особливості таких понять, як «фізична культура» і «спорт». Аналізуються різні точки зору, пов'язані з теоретичної інтерпретацією цих категорій, вказано їх відмінності між собою за соціально­функціональним призначенням. Обґрунтована необхідність щодо різниці предметів правового регулювання суспільних відносин у сфері фізичної культури та у сфері спорту. Тому основною метою статті є дослідження дефініцій «фізична культура» і «спорт» задля корекції законодавства України. В роботі були використані загальнонаукові та приватно наукові (порівняльно­правовий, формально­правовий тощо) методи дослідження. Встановлено, що українському законодавцю, задля уникнення перешкоджання правильному тлумаченню таких соціальних феноменів як «фізична культура» і «спорт» у правотворчій і в правозастосовчій практиці, слід відрізнити предмети правового регулювання суспільних відносин у відповідних сферах соціального буття людини