Соціально правовий аналіз призначення тривалих термінів покарання як альтернативи довічному позбавленню волі

Особливу увагу та науковий дискурс як науковців так практиків і представників громадських й релігійних організацій викликає питання щодо доцільності збільшення верхньої межі покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Воно розглядається крізь призму двох паралельно протилежних підходів, що з одного боку прагнуть здійснити реформу в даному напрямку виключно з метою посилення покарання, а на противагу йому, з іншого боку, запроваджуючи таку ініціативу, розглядають можливість використання її як альтернативи, до довічного позбавлення волі. Об’єктивно, на даний момент, питання пов’язанні з довічним позбавленням волі, та особами засудженими до такого виду покарання в Україні найменш врегульовані по відношенню до норм міжнародного законодавства та світової в’язничної практики. Україна, чи не єдина європейська держава, де й досі не існує механізму умовно-дострокового звільнення для довічно засуджених, незважаючи на те, що це питання давно та успішно вирішується в інших країнах. Натомість, в українському суспільстві серед громадян спостерігаємо запит на кару (каральну політику), безпечне ув’язнення злочинців за високими парканами, без бажання усвідомлювати, що після відбуття покарання вони повернуться в суспільство, і без належної корекційної та реабілітаційної роботи, ефективної діяльності пенітенціарної пробації, підтримки з боку місцевих громад, вони будуть не готові до правослухняної поведінки. Все вищевикладене обумовлює актуальність даного питання та вимагає проведення послідовного та ґрунтовного наукового дослідження можливості підвищення верхньої межі кримінальних покарань за особливо тяжкі злочини, як альтернативу довічному позбавленню волі. Розумне запровадження такої ініціативи дозволить застосовувати покарання до особи, що вчинила злочин, з мінімальною шкодою для її особистості, сприятиме повноцінній ресоціалізації та поверненню особи до суспільства, й як наслідок, дозволить знизити рівень злочинності та підвищити стан національної безпеки в цілому