Спортивні відносини та цивільні правовідносини: питання суб’єктного складу

Розвиток професійного спорту сприяє ускладненню суспільних відносин, внаслідок чого зростає необхідність у їх чіткому правовому регулюванні. Тому основна мета роботи полягає в аналізі питань суб’єктного складу щодо вирішення спортивних відносин та цивільних правовідносин. Проаналізувавши спортивне право, виявлено, що різні види відносин, які пов’язані зі спортом, створюють на практиці незручності під час пошуку законодавчих актів та систематизації матеріалів із практики. Встановлено, що суб’єктом спортивних відносин можуть бути фізичні та юридичні особи приватного права і суб’єкти публічного права. Визначено, що до приватноправової сфери правового регулювання належать відносини, які пов’язані з реалізацією та захистом прав власності на спортивні об’єкти, відносини інтелектуальної власності, договірні відносини у сфері спорту