Судова правотворчість та адміністративні правовідносини: пошук взаємозв’язку

Стаття присвячена дослідженню впливу рішень органів судової влади на процес застосування норм адміністративного законодавства. Автором підкреслено важливість визначення новітньої системи джерел адміністративного права з метою формулювання ролі судових рішень для динаміки адміністративних правовідносин. Проаналізовано співвідношення понять «правозастосування», «судове рішення» та «судова правотворчість». Встановлено, що складність взаємозв’язку між судовою правотворчістю та адміністративними правовідносинами полягає в особливому впливі актів органів судової влади на функціонування публічної адміністрації. Визначено, що правова природа публічно-правового спору торкається публічного порядку в державі, необхідності пропорційного співвідношення публічних і приватних інтересів, функціонування органів публічної адміністрації тощо. Встановлено, що ефективність зв’язку між судовою правотворчістю та адміністративними правовідносинами залежить від такого явища як судова помилка, оскільки за таких умов відповідний вплив може мати деструктивний характер на сферу публічного управління. Реформа процесуального законодавства 2017–2019 років запроваджує поєднання ознак континентального та загального права. Результатом цього є зміна розуміння судового рішення як джерела права, тобто судове рішення може містити положення, що мають обов’язковий характер для учасників адміністративно-правових відносин. У сучасному адміністративному праві ще не існує сформованих підходів, які б мали єдино правильне вирішення питання реалізації судових рішень у сфері застосування адміністративного законодавства, розвитку адміністративних правовідносин, збалансованого поєднання впливу виконавчої та судової гілок влади на сфери публічного управління. У цьому ракурсі, засобами судової правотворчості суд повинен стати незалежним арбітром для вирішення проблем поточного застосування адміністративного законодавства