Відкриття кримінального провадження і початок розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів

У статті розглянуто особливості відкриття кримінального провадження і початок досудового розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів. Зазначено, що успішному вирішенню організаційно­тактичних завдань розслідування, оптимальному визначенню напрямів діяльності слідчого сприяє чітко побудована модель періодизації етапів досудового розслідування, на визначення якої впливають слідчі ситуації та відповідні процесуальні рішення, які приймають учасники кримінального провадження. Показана відмінність процедури відкриття кримінального провадження передбаченої чинним Кримінальним процесуальним кодексом України у порівнянні із КПК 1960 року. Доведена доцільність виокремлення відкриття кримінального провадження в окремий етап досудового розслідування. Запропоновані алгоритми дій слідчого на початку досудового розслідування зазначеної категорії кримінальних правопорушень залежно від вихідних ситуацій, що виникають