Электронное образование как фундамент демократического и правового будущего

Стаття присвячена дослідженню особливостей виникнення, впровадження та функціонування електронної освіти як фундаменту демократичного та правового майбутнього України та світу, що здійснюється, за допомогою вивчення та узагальнення існуючого масиву напрацювань провідних, вітчизняних та закордонних науковців й вчених. Проаналізовано різноманіття понять електронної освіти, на основі чого було надано авторське визначення цього поняття, що ґрунтується на власному розумінні даного терміну, з позиції теоретико-правового аналізу та сучасних викликів розвитку суспільства. Визначено, що основними передумовами й причинами виникнення та становлення електронної освіти є: тиск інформаційного суспільства; глобальність як характерна риса інформаційного суспільства; стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій; експоненціальне зростання накопичених людством знань і неможливість їх ефективного засвоєння за допомогою традиційних методів і підходів; практично вичерпані можливості традиційної підготовки кадрів для реалізації завдань нового часу; брак інформаційно-комунікаційних технологічних фахівців. Досліджено світовий досвід впровадження електронної освіти, в університетах США та Європи, де навчальні програми в університетах, на відміну від більшості вітчизняних, передбачають менше аудиторного навчання і набагато більше самостійності з боку студента. На підставі якого зроблено висновок, що її ефективність не нижче ефективності традиційної освіти, за умови наявності якісного змісту освіти та грамотного розвитку курсу. Досліджено нормативно-правову базу для впровадження та розвитку електронної освіти в Україні, яка є ключовою рушійною силою в багатьох галузях і необхідною умовою розвитку сучасного українського суспільства. Розкрито зміст та особливість створення й функціонування електронних бібліотек, як невід'ємного елементу електронної освіти, що допоможе виключити дублювання робіт з переводу документів у цифрову форму, вирішити проблему якісного представлення документів користувачеві, забезпечити економію фінансових коштів та людських ресурсів. Зроблено висновок про значення модернізації змісту освітніх програм, а також основної мети електронної освіти