Застосування деяких захисних екологічних заходів у сільськогосподарському виробництві за законодавством ЄС

Досягнення консонансу між збереженням довкілля та забезпеченням продовольчої безпеки, з одного боку, й інтенсифікацією залучення природних ресурсів у сільськогосподарське виробництво в контексті перманентного збільшення населення визнається стратегічним напрямом при вирішенні глобальних проблем, що обумовлює актуальність дослідження. Одним із механізмів, спрямованих на досягнення вказаного завдання є забезпечення екологічно сталої практики ведення сільського господарства. Тому основною метою роботи є правовий аналіз застосування екологічних захисних заходів у сільськогосподарському виробництві за законодавством ЄС. Для реалізації поставленої мети у роботі були використані такі методи наукового дослідження: діалектичний, історичний, формально-юридичний, герменевтичний, порівняльно-правовий, структурно-функціональний методи та метод абстрагування. Встановлено, що використання екологічних заходів у сільському господарстві стимулюється для фермерів економічним механізмом реалізації агроекологічних програм. Досліджено еволюцію реформування Спільної аграрної політики в контексті екологізації аграрного виробництва ЄС. Проаналізовано особливості таких екологічних заходів як: диверсифікація сільськогосподарських культур, підтримка постійних пасовищ та встановлення екологічних пріоритетних територій. Досягнення цілей сталого розвитку можливе через кореляцію оновленої практики ведення сільського господарства, інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок застосування інноваційних технологій в аграрному секторі економіки та необхідністю захисту довкілля, збереження цінних властивостей природних ресурсів та екосистем