Особливості права спадкування дітей, народжених у результаті штучного запліднення

Серед інноваційних медичних технологій, що підвищують народжуваність, виділяються допоміжні репродуктивні методи лікування безпліддя, при застосуванні яких деякі або всі стадії зачаття та раннього розвитку ембріонів проводяться поза організмом матері. За допомогою допоміжних репродуктивних технологій (включаючи штучне запліднення) діти народжуют...

Актуальні проблеми захисту прав людини, що перебуває у конфлікті зі законом в Україні

Відповідно до статті 3 Конституції України: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Такий підхід не є виключенням і вже давно відображений у законодавстві кожної демократичної та розвиненої європейської країни. Сьогодні права і свободи людини та...

Штучний інтелект: правові проблеми та ризики

Використання цифрових технологій та штучного інтелекту є реаліями сьогодення. Беззаперечною є значна кількість переваг, що надає штучний інтелект – це і зменшення витрат, ресурсів, часу, швидкий аналіз великих обсягів даних, збільшення продуктивності діяльності, побудова точніших прогнозів в різних сферах життєдіяльності, можливість одноча...

Права дитини в медичних правовідносинах: до постановки питання про поняття

Дитина як суб’єкт будь-яких правовідносин користується особливою увагою з боку права, а забезпечення її прав у всіх сферах життя є безумовним пріоритетом у розвитку сучасного суспільства. Мета статті полягає у дослідженні основних проблем у сфері правового регулювання відносин у галузі охорони здоров’я за участю неповнолітніх, ї...

Визнання факту народження або смерті на тимчасово окупованій території за правилами окремого провадження

Стаття присвячена дослідженню практики застосування новели окремого провадження цивільного судочинства, зокрема визнанню факту народження або смерті фізичної особи на тимчасово окупованій території України. Проаналізовано окремі нормативні акти та законодавчі зміни, ухвалені для захисту прав і суб’єктів правовідносин у зв’язку із збр...