Мар’яна Дмитрівна Пленюк

Сектор проблем договірного права

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Київ, Україна

Статьи автора