Надія Василівна Міловська

Відділ проблем приватного права, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, Київ, Україна

Статьи автора