Нина Романовна Нижник

Завідувач відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Статьи автора