Василий Яковлевич Таций

Доктор юридичних наук, професор, академік НАН України і НАПрН України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статьи автора