Виктория Викторовна Белевцева

Старший науковий співробітник Лабораторії дослідження проблем запобігання та протидії корупції НДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Статьи автора