Юлия Викторовна Калиниченко

Здобувач кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статьи автора