Зиновий Степанович Гладун

Доцент кафедри кримінального права та процесу Львівської комерційної академії, кандидат юридичних наук, доцент

Статьи автора