Foto

Вестник НАПрНУ №1, 2020 г

Вестник НАПрНУ №1, 2020 г

Doi: 10.37635/jnalsu.27(1).2020

Сергій Миколайович Гусаров

Окремі аспекти реформування державної служби

Тетяна Валеріївна Боднар

Деякі проблемні аспекти здійснення та захисту майнових прав подружжя

Юрій Михайлович Жорнокуй Святослав Олександрович Сліпченко

Підстави виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин

Наталія Володимирівна Федорченко Володимир Кирилович Федорченко

Формування правової культури фахівців туристської сфери

Ганна Вікторівна Чурпіта

Деякі аспекти судового захисту сімейних прав та інтересів

Юрій Олександрович Заіка

Напрямки оновлення спадкового законодавства України

Наталія Семенівна Кузнєцова Олексій Олександрович Кот Андрій Богданович Гриняк Мар’яна Дмитрівна Пленюк

Скасування господарського кодексу України: потенційні наслідки та необхідні передумови

Світлана Сергіївна Бичкова

Правове регулювання патронату над дітьми в Україні: прогалини та колізії

Ольга Ігорівна Тищенко Іван Андрійович Тітко

Особливості застосування запобіжних заходів щодо осіб, які страждають на психічні розлади: національний вимір

Володимир Андрійович Журавель

Мова криміналістики: формування понятійно-термінологічного апарату

Ірина Андріївна Діковська

Сучасні підходи міжнародного приватного права та колізійні норми договорів про правову допомогу у цивільних справах

Анатолій Павлович Гетьман

Життя та здоров’я людини як об’єкт екологічного права у глобалізованому світі