Foto

Вестник НАПрНУ №2, 2019 г

Вестник НАПрНУ №2, 2019 г

Дмитрий Сергеевич Бойчук

Правосвідомість та правова культура як передумова розширення чинного обсягу права людини на зброю в Україні

Вячеслав Вячеславович Гладкий

Кримінометричний аналіз прийнятності корупції та умов формування ціни корупційної послуги

Борис Абрамович Барабаш

Посилення ролі судової гілки влади, як відповідь вимогам часу

Оксана Владимировна Каплина

Проблеми забезпечення розгляду кримінального провадження на підставі угод незалежним і безстороннім судом

Светлана Владимировна Качурова Елена Петровна Невельская-Гордеева Дмитрий Александрович Войтенко

Абстрактне мислення в юридичній освіті в контексті впровадження ТЗНПК

Инна Леонидовна Беспалько

Засади кримінального провадження як вимоги, що пред’являються до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб (проблеми нормативного регулювання)

Володимир Андрійович Журавель Йошике Курумисава

Криміналістика в системі наукових знань

Елена Владимировна Зинченко

Права та свободи особи та громадянина в конституціях франкомовних держав Африки

Сергей Ярославович Вавженчук

Правова доктрина дотримання трудових прав

Николай Егорович Шумило Раймундас Юрка Владислава Андреевна Каплина

Інформаційна теорія доказів та проблеми використання електронних засобів доказування у кримінальному провадженні

Анатолий Владимирович Коструба Фархад Сергеевич Карагусов

Організаційно‑правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу

Екатерина Станиславовна Косинова

Проблема об’єктності аутсорсингових відносин в системі економічної та господарсько‑правової політики держави

Yulia M. Chornous Larisa D. Udalova Sergia S. Cherniavskyi

New generation of textbooks on criminology in two volumes