Foto

Вестник НАПрНУ №4, 2019 г

Вісник НАПрНУ №4, 2019 р

Євген Юхимович Бараш Анастасія Олегівна Самосьонок

Соціально правовий аналіз призначення тривалих термінів покарання як альтернативи довічному позбавленню волі

Мар’яна Дмитрівна Пленюк Андрій Богданович Гриняк

Компенсація моральної шкоди за порушення приватноправових зобов’язань

Святослав Павлович Добрянский

Юридичне забезпечення прав людини у Європейському Союзі: сучасний стан та перспективи розвитку

Алексей Борисович Бондарев Евгений Анатольевич Пак Фархад Сергеевич Карагусов

Основы и перспективы внедрения института коллективных (групповых) исков в Республике Казахстан

Віктор Сергійович Новожилов

Застосування належної правової процедури як завдання кримінального провадження: до питання про сутність та практичне значення

Ганна Зіновіївна Огнев’юк

Правова визначеність та принцип недопустимості подвійної відповідальності: питання теорії і практики

Олег Зіновійович Панкевич

Мультикультуралізм як політико-правовий концепт

Сергій Петрович Рабінович

Перегляд конституції і революційна установча влада: політико-правові стратегії легітимації змін до основного закону держави

Наталія Іванівна Сатохіна

Постметафізичне мислення у праві: приклад герменевтичної філософії

Анатолій Миколайович Статівка

Застосування деяких захисних екологічних заходів у сільськогосподарському виробництві за законодавством ЄС

Яна Олегівна Триньова

Cпіввідношення понять «природне право» та «біоетика»

Світлана Леонідівна Шаренко

Загальні підходи до характеристики структурних елементів компетенції слідчого судді в кримінальному провадженні

Михайло Валерійович Шепітько

Автоматизація прийняття рішення суддею під час кваліфікації кримінального правопорушення та призначення покарання

Володимир Михайлович Єрмоленко Олена Вікторівна Гафурова

Review of a textbook on agrarian law