Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я за законодавством України

У статті розглянуто категорії «правова охорона здоров’я», «об’єкти і суб’єкти охорони здоров’я», «адміністративно-правова охорона здоров’я». Автор розрізняє охорону індивідуального здоров’я людини та охорону громадського здоров’я, стверджуючи, що вони регулюються нормами практично всіх галузей права, однак домінуючими серед них є норми адміністративного і цивільного права. У статті здійснено спробу провести аналіз адміністративно-правової охорони здоров’я, досліджено адміністративно-правову природу і види правовідносин, які виникають у цій сфері.