Адміністративно-процесуальні правовідносини як концептуальна вихідна формування адміністративно-процесуального права України

Досліджуються теоретичні проблеми формування адміністративно-процесуального права України з погляду його місця у вітчизняній системі адміністративного права крізь призму адміністративно-процесуальних правовідносин.