Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів, не наділених владними повноваженнями

У статті розглянуто особливості адміністративно-процесуального статусу суб’єктів, не наділених владними повноваженнями. Акцентовано увагу на необхідності дотримання прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері адміністративно-процесуального регулювання.