Акти вторинного права Європейського Союзу як предмет конституційної скарги: правові позиції Конституційного Трибуналу Республіки Польща

Стаття присвячена проблемі конституційного контролю відповідності актів вторинного права ЄС Конституції. Наведено позицію Європейського Суду Справедливості, який наголошує на необхідності дотримання принципу верховенства права ЄС у національній правозастосовній практиці. Проаналізовано рішення Конституційного Трибуналу Республіки Польща від 16.11.2011 р., в якому вперше в ЄС у порядку розгляду конституційної скарги досліджувалася відповідність регламенту Конституції. Судді проголосили пріоритет національних конституційних прав і свобод над правом ЄС крізь призму верховенства Конституції у національній системі джерел права. Застерігаючи можливий конфлікт компетенції, Конституційний Трибунал розмежував завдання свої та Європейського Суду Справедливості. Представлено позиції польських науковців щодо вказаної проблеми. Автор звертає увагу на складність визначення наслідків прийняття рішення про невідповідність акта вторинного права ЄС національній конституції.