Актуальні проблеми доступу до інформації про стан здоров’я особи у кримінальному провадженні

Проаналізовано проблеми доступу до лікарської таємниці та інформації про стан здоров’я особи у кримінальному провадженні та у ході оперативно-розшукової діяльності. Досліджено підстави та порядок тимчасового доступу до речей і документів, а також витребування й отримання від певних суб’єктів речей, документів і відомостей. З’ясовано, що інформація про перебування особи на психіатричному обліку є інформацією про стан здоров’я особи, що належить до інформації з обмеженим доступом, а саме такого її виду, як конфіденційна. Доведено, що правовою підставою доступу до такоїінформації у кримінальному провадженні та у ході оперативно-розшукової діяльності є ухвала про надання тимчасового доступу до документів слідчого судді, суду.