Актуальні проблеми реалізації окремих засад кримінального процесу в провадженні за нововиявленими обставинами

У статті зроблено спробу розкрити правову сутність судового провадження з перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами крізь призму реалізації на цій стадії окремих засад кримінального провадження. Проаналізовано, перш за все з урахуванням правових позицій, викладених у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, різні підходи до розуміння нормативного змісту таких засад кримінального провадження, як верховенство права, законність, доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень, окреслено їх структуру. Зроблено стислий огляд деяких загальнотеоретичних питань дії права і форм його реалізації у провадженні за нововиявленими обставинами. Сформульовано науково обґрунтовані висновки і пропозиції щодо вдосконалення правової регламентації та практики застосування норм КПК, які регулюють провадження за нововиявленими обставинами.