Автоматизація прийняття рішення суддею під час кваліфікації кримінального правопорушення та призначення покарання

Враховуючи розвиток науково-технічного прогресу, який впливає на всі сфери життєдіяльності людини, можна констатувати зміну техніко-криміналістичних засобів фіксації доказової інформації та використання інформаційних технологій як під час здійснення досудового розслідування, а також під час судового розгляду, експертного, виконавчого провадження та виконання покарання. Стаття присвячена проблемам автоматизації прийняття рішення суддею під час кваліфікації та призначення покарання. З цією метою було досліджено кримінально-правові та криміналістичні передумови автоматизації прийняття рішення суддею, а також перспективи автоматизації прийняття рішення суддею. Під час дослідження були використані філософські, загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. В статті акцентовано увагу на необхідності запровадження автоматизації не тільки документообігу на стадіях досудового розслідування, судового розгляду або виконавчого провадження, що вже досягається в Україні в умовах діджиталізації, але й автоматизації прийняття рішення суддею. Найбільш важливими рішеннями при здійсненні автоматизації є кваліфікація кримінального правопорушення та призначення покарання. Це дозволить досягти мети справедливого суду, зменшити корупційні ризики та повернути довіру суспільства до органів правосуддя. Вважаємо, що досягти такої мети можна із використанням Автоматизованого робочого місця (АРМ) судді, яке має відповідати певним вимогам: 1) методичне забезпечення судового розгляду; 2) організаційне та тактико-криміналістичним засобам; 3) техніко-криміналістичним засобам; 4) здійснення підвищення кваліфікації; 5) використання додаткової довідкової інформації. Такий підхід дозволить додатково досягти економії витраченого часу на створення документів, прийняття рішень та їх фіксацію в єдиних реєстрах. Крім того, суддя буде мати змогу обирати запропонований системою варіант прийнятого рішення, який буде видаватися на підставі сформованої окремої криміналістичної методики та узагальненої судової практики за цим видом кримінального правопорушення