Безтілесна річ як предмет злочину

У статті розглядаються сучасні підходи до розуміння предмета злочину та обґрунтовується позиція щодо віднесення до нього безтілесної речі. Розглянуто еволюцію наукової думки про безтілесні речі та досвід зарубіжних країн. Виділено ознаки такого виду речі, як предмет злочину.