Біосоціальна сутність основоположних людських прав

У статті розглядаються два вихідних питання з проблематики основоположних людських прав. По-перше, роз’яснюється категорія основоположних прав, насамперед її дефініція, яка була сформульована автором на юридичному факультеті Львівського університету ще на початку 90-х років минулого століття. По-друге, обговорюється питання про те, хто може бути носієм, суб’єктом основоположних прав. Зокрема обґрунтовується, що ними є не тільки індивіди, а й колективні суб’єкти. Піддаються критиці деякі погляди українського юриста С. Головатого.