Бланкетні диспозиції військових злочинів: проблеми кваліфікації

Стаття аналізує механізм та проблеми кваліфікації військових злочинів, що стосуються бланкетної диспозиції. Досліджено праці науковців з відповідної тематики, проаналізовано норми Кримінального Кодексу України. Розкрито зміст та ознаки бланкетних кримінально-правових норм, наведена їхня класифікація. Досліджена природа бланкетних диспозицій кримінально-правових норм у юридичній доктрині. Виявлено, що недотримання послідовності при кваліфікації військових злочинів може призвести до порушення принципу законності відповідними правоохоронними органами. Зроблено висновок, що основною проблемою при кваліфікації військових злочинів є порядок несення військової служби, який регулюється великою кількістю нормативно-правових актів. Запропонований алгоритм, що повинен урегулювати суперечності та забезпечити правильну кваліфікацію військових злочинів